Обучение и Спортна психология в джагите

НОВО: Фокус & концентрация в джагите

РАЗДЕЛ 1: Общо поведение в джагите

ЧАСТ 1:  Колективен дух
ЧАСТ 2:  Подготовка за турнир по джаги
ЧАСТ 3:  Управление на напрежението
ЧАСТ 4:  Концентрация

ЧАСТ 5:  Общи тактики приложими в турнири

РАЗДЕЛ 2: Стени и пазене

ЧАСТ 1:  Стени
ЧАСТ 2:  Общо Позициониране
ЧАСТ 3:  Спиране и пазене

Видео:

ВИДЕО 1 /Billy Papas/:  Игра от двойката / 2-man rod play and tips

ВИДЕО 2 /Billy Papas/:  Снейк & Дърпане / 2-man rod: snake & pullshot

ВИДЕО 3 /Unreal Foos/:   Стик пас/ 5-man rod: stationary stick pass

ВИДЕО 4 /Unreal Foos/:   Бръш пас/ 5-man rod: brush pass