Трети вътрешноклубен турнир по единици - 28/03

Джага тренировки 2017

На 28.03.2017 се проведе третият клубен турнир по единици Jago club tournament

Схема на игра – Double Elimination Chart 32 teams

Победители в турнира:

I място    Екатерина Атанасова

II място   Иво Пиларски

III място  Владимир Атанасов

IV място  Станислава Стайкова

 

Повече