Джаги демонстарции 2016, 12-15.04 - София

Джаги демонстрации София - април 2016

Спортен клуб „Джагоарс” беше основен партньор в проекта «Алтер Спорт» на сдружение «Фуутура», който беше финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и бе реализиран в подкрепа на инициативата «София - Европейска столица на спорта през 2018 г.

След одобряване финансирането на проекта "Алтер Спорт" от Столична община, благодарение на инициативата на сдружение Фуутура, в четири столични училища бяха направени демостраци на спортовете хокей на трева, джаги, гиманстически упражнения и шах. Под формата на кратки теоретични занимания и парктически спортни занимания децата имаха възможността да видят и научат повече за тези дисциплини и за ползата от спорта като цяло.

Беше организиран и спортен конкурс с награди, в който се включиха ученици от всички училища в София. Демонстрациите на спортовете по проекта се извършиха на 12, 13, 14 и 15 април в учебното време на децата, в които активно участие взе и СК "Джагоарс". На 12 април 2016 се проведе първата джага демонстрация за деца в Столичното училище 4-то СОУ Дружба.

Джагите се радваха на най-голям интерес сред подрастващите, които нямаха търпение да хванат ръчките и да опитат да поиграят на професионалната маса, която се ползва за демонстрациите - Torino 2015 - официален модел от Световната купа в Италия през миналата година. Демонстратори на събитието бяха професионалните състезатели към СК "Джагоарс" - Юлиан Пенев и Валентин Симеонов (ДЖАГА ДЕМО 1).

На 13 април 2016 се проведе втората джага демонстрация за деца в Столичното училище 151 НСОУ Овча Купел. Днес особен интерес проявиха представителките на нежния пол. Всички деца бяха запознати и инструктирани с основните правила за игра на джага, които да прилагат и в играта след това. Демонстратори на събитието бяха професионалните състезатели към СК "Джагоарс" - Теодор Ангелов и Александър Левков (ДЖАГА ДЕМО 2).

На 14 април 2016 се проведе третата джага демонстрация за деца в Столичното училище 64 СОУ в Симеоново. Отново джагите се радваха на най-голям интерес сред подрастващите. Демонстратори на събитието бяха професионалните състезатели към СК "Джагоарс" - Станислав Найденов и Кристиян Николов (ДЖАГА ДЕМО 3).

На 15 април 2016 се проведе четвъртата последна джага демонстрация за деца в Столичното училище 156 ОУ в Кремиковци. Децата от няколко класа проявиха интерес и "поизпотиха" нашите демонстратори. Демонстратори на събитието бяха професионалните състезатели към СК "Джагоарс" - Максимилян Бояджиев и Евтим Янков (ДЖАГА ДЕМО 4).

Проектът имаше за цел да повиши спортната, здравната и физическата култура на учениците и беше посветен на Международния ден на спорта за развитие и мир - 6 април, обявен за такъв от Генералната асамблея на ООН през 2013.