Foosball Demostrations 2016, 12-15 April, Sofia

fossball demostrations 2016 sofiaСпортен клуб „Джагоарс” беше основен партньор в проекта «Алтер Спорт» на сдружение «Фуутура», който беше финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и бе реализиран в подкрепа на инициативата «София - Европейска столица на спорта през 2018 г.

Повече

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Gmap