FooSessions: Персонални тренировки през Октомври и Ноември

Персонални джага тренировки - FooSessions 2020
През месец октомври и ноември БДФ предприема инициатива по провеждането на тренировъчни сесии (допълнителни занимания извън тренировъчното време) - FooSessions 2020.
Те ще се провеждат в 10 сесии с по 4 часа всяка - в петък и събота в Академия Дианабад, съобразно следния график:

 
Петък: от 15:30 до 19:30 ч. (4 часа)
Събота: от 13:30 до 17:30 ч. (4 часа).

 
Представяне : 2 октомври от 21:00ч.
Сесия 1: 3 октомври
Сесия 2,3: 9 -10 октомври
Сесия 4: 16 октомври (17 е турнир)
Сесия 5,6: 23-24 октомври
Сесия 7: 30 октомври (31е турнир)
Сесия 8,9: 6-7 ноември
Сесия 10: 21 ноември

 
Ръководител на обучителния процес ще бъде Васил Константинов (FC Jagoars) и всеки член на БДФ ще има възможност да се запише за поне една лична среща с него, в която да получи обратна връзка за играта си, да се запознае с "джага" информация, която би го интересувала, или съвети за техника, теоретична постановка, различни умения и стратегии в играта, както и да получи отговор на въпросите, които го вълнуват.
Целта на инициативата е подобряване на теоретичната и практическата постановка за играчите в БДФ.

 
Записванията ще стават лично до Васил Константинов и на FIFO принципа (First in first out) - първият записал се получава приоритетно пред следващите след него тренировъчно време. Личните срещи ще бъдат по един обучителен час от 45 мин. Подробности и графикът ще бъдат координирани с Васко.

 
На 2 октомври от 21:00 ч. ще се проведе кратка въвеждаща лекция, която да представи и запознае играчите със самото обучителното начинание: FooSessions 2020.
Инициативата се провежда съвместно с БДФ и благодарение на социалната ориентираност на компания VMware, която позволява на Васко да отдели 40 часа от работното си време за развитието футбола на маса у нас! :)