Колко често играя джаги?

Повече от два пъти седмично
39% (847 votes)
Веднъж на седмица или две
31% (678 votes)
Веднъж в месеца
20% (432 votes)
По-рядко от веднъж в месеца
11% (235 votes)
Нерегулярно, зависи
0% (0 votes)
Регулярно, но променливо
0% (0 votes)
Не играя
0% (0 votes)
Не мога да преценя
0% (0 votes)
Общо Гласуване