За връзка с нас

Ръководство:

Екатерина Атанасова - 0879 262 949

Мито Митов - 0879 363 878Администрация:Светлана Стоянова - 0889 89 05 75

Ирина Михайлова - 0883 49 19 61

За покупка на джаги:

Мобилен: + 359 (0) 887 475 679

Офис: 0876 262 949За връзка онлайн:

foosballina@gmail.com, info@jagoars.com /

www.jagoars.com

www.facebook.com/clubjagoars