Jago DYP 2 - 25.10.2014

Вторият Отворен DYP Турнир: JAGO DYP 2 се проведе в клуба на 25.10.2014 и победители са:

1. Екатерина Атанасова / Станислава Стайкова
2. Валентин Илиински / Мито Митов
3. Милан Марков / Станислава Атанасов


Да им е честито!