Част 1: Общо поведение в джагите

Колективен дух

Да припомним, че играта на джаги по двойки е преди всичко колективен спорт. Идеалната концепция е взаимодействие между двамата играчи, което да доведе до сплотен и солидарен екип. Важно е човек да има доверие на своя партньор и да познава неговите лимити. Например, вратаря трябва да познава техническия и тактическия арсенал на нападателя. Това би му позволило да го съветва в един или друг аспект в хода на играта, които съвети вече са се доказали като решаващи в много важни мачове. Така всеки един от играчите знае какво може да очаква от своя партньор. От друга страна се случва единия от играчите да играе значително под обичайните си възможности. Тогава трябва неговият партньор да му помогне в тази трудна фаза: да го попита за трудностите които изпитва, да го изслуша и да го посъветва и най-вече да го окуражи, да го мотивира и дори да му помогне да надмине себе си като покаже яростно желание за победа. Абсолютно забранено е всякакво обвиняване, което единствено ще увеличи стреса, който партньора вече изпитва: този подход е пагубен за крайната цел в играта – победата. Обратното, не трябва да се колебаете да поздравите партньора, според темперамента му за всяка част от играта, която извърши успешно. В заключение, доброто отношение, което трябва да се отработи е да подкрепяте и съветвате партньора си в лошите му фази и да го поздравявате и окуражавате когато играе добре. Толкова е просто. Играчът на двойки трябва да запази на максимум своята яснота на ума оставайки същевременно тотално концентриран в играта, за да може подпомогне партньора си. Без да е от абсолютна важност, носенето на еднакъв спортен екип помага като дава знак за солидарност.

В края на мача, в случай на загуба и в по-малка степен в случай на победа, може да има какво да критикувате партньора си. Разбира се трябва да го обсъдите, но дипломатично. Едно, за да се избегне риска да го ядосате или да го накарате да се чувства виновен. Второ, защото част от играта, която може да изглежда като лошо изиграна за един, може да не изглежда така за друг. Тук се включва истински метод на комуникация. Вместо да подхванете темата брутално и ненавременно,  трябва да насочите партньора да приказва чрез странични и индиректни въпроси. След като разговора се развие в желаната посока, дайте мнението си без да го налагате: целта на тази дискусия не е да се установи кой е прав, а да осъзнаете грешки и начините да ги избегнете в бъдеще.

Автор: LudovicNeri (RSBF)
Превод: Валентин Симеонов