Част 1: Стени

Стени

Въведение: Във всички случаи, хващането на топка ударена в стената зад вратаря изисква три неща: постоянна концентрация, оценяване на траекторията преди и след удара и използване на рефлексите.

Важно: Съществува опасна зона в защита относно спирането на топката. Това е зоната между двете греди точно пред ръчката на двойката. Това е мястото, където се налага понякога смяна на играча, с който да се поеме топката, тъй като ръчката е стигнала до стената.

Няма специална техника, която да определя кой от двата играча да изберем. Достатъчно се научава с опита и срещите. В резюме:

a. бърза топка

Това е по-често срещаният случай и по-трудният. Проблемът с бързата топка е, че обикновено няма време да се прецени траекторията след удара в стената. Същевременно, обикновено е полезно да се концентрираме върху траекторият преди удара в стената, защото в повечето случаи, това ни дава индикация за ъгъла, под който ще продължи след удара. Товае просто физично правило. Примери:

Въпреки това, важен параметър е, но само траекторията преди удара не стига: топката е била ударена от някой друг. Това значи, че не знаем дали идва с въртеливо движение или не. Още повече е по-трудно да хванем топка изпратена от някой друг, отколкото топка подадена от нас самите. Не трябва да се забравя, че топката идва бързо и трябва бързо да се вземе решение за зоната, която трябва да се покрие. Поради многото случайни фактори, най-добрият начин да се хване такава топка е не да се изчаква на определено място, което смятаме за вероятно, а да се покрие по-голяма зона с движение на играча, дори ако трябва и големи движения нагоре надолу, за да се пресече топката. Ако се изберат по-малки движение, то те трябва да покриват зона, която очакваме за вероятна след преценката на траекторията. Примери:

Вторият вариант е по-подходящ, когато не сме успели да оценим траекторията преди удара и следователно не можем да определим подходящата зона. Тогава можем да се опитаме бързо да пресечем топката, чрез големи мигновени движения на ръчката.

Който и от двата варианта да изберем има едно правило, което трябва винаги да спазваме: никога не трябва да опитваме да контролирате топката директно, т.е. да я блокираме под играча. Трябва да се промени траекторията и, задържайки я в зоната на защитата. След това е много по-лесно да се конттролира топчето, защото е много по-бавно, и защото вече ние даваме посоката му. Затова винаги блокираме бърза топка ударила се в стената с почти изцяло свалени играчи.

b. бавна топка

По принцип бавна топка не би трябвало да създава проблеми. Достатъчно е спокойно да оценим траекторията и след удара в стената и да поставим играча пред топката, без да се опитваме да я застъпим директно. За това е добре да се упражняват и бявни топки ударени в стената, за да се запомни, че има два вида топки ударени в стената и те се третират по различен начин. Някои играчи се справят трудно с бавни топки в стената, защото ги третират като бързи и гледат да пресекат траекторията, чрез бързи и случайни движения. Съвсем обратното, бавна топка се управлява  спокойно, отпуснато и оценявайки траекторията след удара в стената, което не можем да направим с бърза топка. В други статии, ще видим, че и други части от играта са така. Всяка ситауция си има своето адаптирано решение. Аналогично и алегорично, можем да представим проблема по следния начин: ако имам червен ключ и син ключ и трябва да отключа червена и синя врата за да продължа, проблема ще е лесно разрешим ако знам, че червения ключ отключва червената врата, а синия – синята врата. Просто свързвам проблема с подходящото решение. Играч, който отиграва бързо и хаотично бавна топка е игра, чкойто използва червения ключ за синята врата.

Автор: LudovicNeri (RSBF)
Превод: Валентин Симеонов