Част 2: Общо позициониране

Общо позициониране

Тази част има за цел да представи позиционирането на задните играчи, което трябва абсолютно да се избягва при очакване на евентуалното посрещане на една топка.

a. Подаване от противниковата 5-ца

Да предположим, че противника подава „отдолу“, т.е. в частта близо до неговото тяло. Адекватното позициониане е обратен гард или лъжлив гард в изчакване на втората греда:

Това е по две причини:

  • първата е, че избягваме да върнем обратно на нападателя топката, ако той изусне своя пас по стената. При нормален гард на първата греда, имаме играч „отгоре“ до стената:

Ако този играч е прав или не достатъчно наклонен, ще върне топката на противника.

  • Втората причина е, че нормалния гард предоставя естествена пролука при кръстосан пас. Подобно, ако противника пропусне своя кръстосан пас, или стреля от петицата, няма достатъчно време за реакция и има голям риск от гол. Обратния гард, в благодарение на защитника, спира почти всики траектории под ъгъл произлизащи от кръстосан пас.

 

 

Ако противника подава „отгоре“, т.е. по-близо до нас, очевидно правим огледалното.

b. Изнасяне на топката от противниковата защита.

По същата причина като при кръстосаните пасове е важно да покрием този ъгъл и при изнасянето от противниковата защита:

c. Подаване от съотборника.

Откриваме същите причини като в точка а. Ако нашия партньор подава близко до тялото си, подходящият гард ще бъде нормален гард на първата греда – т.е. гарда, който изпозваме за противникови пасове „отгоре“. Ако нашия партньор бъде контриран топката може да продължи по стената или под ъгъл. Очевидно, ако партньора ни подава „отгоре“ правим огледалното.

В резюме:

Противников пас отгоре/Партньорски пас отдолу -> Нормален гард при първа греда

Противников пас отдолу/Партньорски пас отгоре -> Обратен гард при втора греда

Изнасяне от защита отдолу -> Обратен гард при втора греда

Изнасяне от защита отгоре -> Нормален гард при първа греда

Видяхме, че можем да върнем топката на противника при пропуснат пас до стената, когато нашия играч е прав или не достатъчно наклонен. Това по принцип може да се случи навсякъде и по всяко време на играта. За това трябва да запомним нещо важно: наклонете играчите си назад със среден ъгъл. В този случай, ако топката удари защитника, няма да се върне към противника:

Автор: LudovicNeri (RSBF)
Превод: Валентин Симеонов