Джага демонстрации в 4 столични училища - 12-14 април 2016

джаги домонстрации 2016

Преди броени дни Столична община одобри финансирането на проекта "Алтер  Спорт", в който активно участие ще вземе и СК "Джагоарс". Благодарение на инициативата на сдружение Фуутура, в четири столични училища ще бъдат направени демостраци на спортовете хокей на трева, джаги, гиманстически упражнения и шах. Под формата на кратки теоретични занимания и парктически спортни занимания децата ще имат възможността да видят и научат повече за тези дисциплини и за ползата от спорта като цяло. Ще бъде организиран и спортен конкурс с награди, в който ще могат да се включат ученици от всички училища в София.

      Проектът има за цел да повиши спортната, здравната и физическата култура на учениците и е посветен на Международния ден на спорта за развитие и мир - 6 април, обявен за такъв от Генералната асамблея на ООН през 2013.

      Демонстрациите на спортовете по проекта ще се извършат на 12, 13 и 14 април в учебното време на децата.

      Проектът «Алтер Спорт» на сдружение «Фуутура» е финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на инициативата «София - Европейска столица на спорта през 2018 г. Спортен клуб „Джагоарс” е основен партньор в проекта.