Jago Open Singles IV - 27.04.2016

Jago Open Singles IV - 27.04.2016

На 27.04.2016 се проведе четвъртият клубен турнир по единици Jago club tournament

 

Схема на игра – Double Elimination Chart 64 teams

Победители в турнира:

I място    Екатерина Атанасова

II място   Марио Томов

III място  Николай Атанасов

IV място Иво Пиларски

 

Брой участници – 30 състезателя:

 

Екатерина Атанасова                      1 място

Марио Томов                                  2 място                                 

Николай Атанасов                          3 място

Иво Пиларски                                  4 място

Мито Митов                                     5 място

Владимир Атанасов                        5 място

Михаил Хурмузов                           7 място

Станислав Найденов                      7 място 

Велислав Панчев                            9 място

Валентин Симеонов                        9 място

Михаил Атанасов                            9 място

Юлиян Пенев                                   9 място

Асен Йочев                                      13 място

Светлана Стоянова                          13 място

Александър Левков                         13 място

Добрин Ганев                                 13 място                    

Станислава Стайкова                      17 място

Камелия Николова                           17 място

Илиян Стойчев                                17 място

Евтим Янков                                    17 място

Кирил Костов                                  17 място

Максимилян Бояджиев                   17 място

Симеон Атанасов                            17 място

Станислава Атанасова                    17 място

Христо Петров                                 25 място

Денислав Везенков                          25 място

Мария Петрова                                25 място

Таня Кренчева                                  25 място

Валентин Тодичков                         25 място

Калоян Аврамов                              25 място