Покана за свикване на ОС

Българска Джаги Федерация 2018

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

от УС на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „ БЪЛГАРСКА ДЖАГИ ФЕДЕРАЦИЯ”,

седалище и адрес на управление:

гр. София 1505, район „Слатина“, бул. “Ситняково” 39А, ет. 5, ап. 18

до членовете на „ БЪЛГАРСКА ДЖАГИ ФЕДЕРАЦИЯ”

 

Общо събрание на Сдружение „БЪЛГАРСКА ДЖАГИ ФЕДЕРАЦИЯ” се свиква на 18.02.2018 год. от 18,00 часа в залата за тренировки - гр. София, бул. „Тодор Александров“ 64 /сградата на Кино Арена Запад/– в ляво от централния вход – ниво -2, при следния дневен ред:

 

  1. Правилник за провеждане на турнири от Националния Спортен календар на Българската джаги федерация (БДФ)
  2. Правила за игра в зависимост от стила – официален (official), спиидбол (speedball), класически (classic), както и допълнително одобрени правила за неофициалните категории и дисциплини.
  3. Спортен календар на „БЪЛГАРСКА ДЖАГИ ФЕДЕРАЦИЯ”
  4. Бюджет на „БЪЛГАРСКА ДЖАГИ ФЕДЕРАЦИЯ”
  5. Разни

 

Председател на УС,

Екатерина Владимирова Атанасова

18 януари 2018, София