Коя е официалната маса на България?

Официално признатите маси са 5, като България игра на Италианската маса - Роберто Спорт Адреналин.