Играта на джаги може ли да бъде класифицирана като "спорт"?

Дефинициите за "спорт" са много и разнообразни. Във всяка една от тях, обаче, фигурират три основни изисквания - извършване на активна дейност, наличие на състезателен елемент и тренировки, изследването на конкретна цел и правила посредством съответните игрални инструменти.

Видно е, че джагите отговарят на всяко едно от тези изисквания като в допълнение тяхното практикуване става все по-масово и разпространено в международен план