Играта на джаги може ли да бъде класифицирана като "спорт"?

There are no registrants for Играта на джаги може ли да бъде класифицирана като "спорт"?